Våre Tjenester

Våre tjenester fokuserer på dine mest kritiske spørsmål og muligheter innen rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister.

Gjennom vår portefølje av tjenester, samt vår dype bransje- og funksjonelle ekspertise, hjelper vi dere med å finne og evaluere ledere og spesialister som gjør en virkelig forskjell i organisasjonen.

 

Vi bidrar med innsikt for å hjelpe dere med å ta informerte beslutninger slik at dere kan bygge en organisasjon som overgår forventninger, inspirerer de ansatte og vokser i tråd med etablert strategi.

Hvor vi kan hjelpe

Når stillingen er sentral og av kritisk betydning for virksomheten. Flere faktorer spiller imidlertid en rolle i slike prosesser og blir følgelig hensyntatt.

Digitale medier når stadig flere kandidater i relevante målgrupper og kan være en preferert metode. Ved ønske om å profilere bedriften kan annonsering også ha positive effekter.

Når du ønsker kvalitetssikre dine finalekandidater gjennom en uavhengig, fagmessig og objektiv vurdering.

Styrearbeid er et betydelig ansvar. Endret rettspraksis, kritiske medier og økt fokus på corporate governance, har bidratt til endring i rammevilkårene som norske styrer arbeider innenfor. Vi kan hjelpe din bedrift med å vurdere eksisterende og finne nye styremedlemmer.

I en skjerpet konkurransesituasjon kreves det at virksomheten til enhver tid har rett kompetanse for å fylle sentrale og viktige funksjoner. Vi gjennomfører kompetansevurderinger og personlighetsanalyser, både på individ- og gruppenivå.

Omorganiseringer og endring i strategier kan føre til behov for å avvikle ulike ansettelsesforhold. Vi bistår slik at dine eksansatte blir mer bevisst egen kompetanse og egenskaper for å lykkes i sitt videre karriereløp.