Løsninger som gjør en rell forskjell i din organisasjon

Våre tjenester hjelper bedrifter med å finne, attrahere, og vurdere en av deres viktigste ressurser; mennesker.

 

Våre tjenester fokuserer på dine mest kritiske spørsmål og muligheter innen rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister. Gjennom vår portefølje av tjenester, samt vår dype bransje- og funksjonelle ekspertise, hjelper vi dere med å finne og evaluere ledere og spesialister som gjør en virkelig forskjell i organisasjonen. Vi bidrar med innsikt for å hjelpe dere med å ta informerte beslutninger slik at dere kan bygge en organisasjon som overgår forventninger, inspirerer de ansatte og vokser i tråd med etablert strategi.

Sluttvurdering

I mange tilfeller fremskaffer oppdragsgiver selv aktuelle kandidater til stilling. Dette skjer ofte gjennom egen annonsering eller nettverk. Ofte blir vi satt til å vurdere et finaleheat av interne kandidater i konkurranse med eksterne for å få en objektiv tredjepartsvurdering. Ikke uten grunn. Basert på vår erfaring skjer det mange feilansettelser nettopp ved såkalte «kompisansettelser» blant ledere og mellomledere i en organisasjon. Fordelene ved å benytte oss er tryggheten vurdering gir både de interne og eksterne kandidatene, samt for nærmeste leder eller styret.

Styrerekruttering

Styrearbeid er et betydelig ansvar. Endret rettspraksis, kritiske medier og økt fokus på corporate governance, har bidratt til endring i rammevilkårene som norske styrer arbeider innenfor. Dette stiller nye krav til økt kompetanse, mangfold, samt kontinuerlig forbedring av styrets sammensetning.


Å rekruttere til styrer er sammenlignbart med tradisjonelle rekrutterings- og utvelgelsesprosesser, men har noen tilleggselementer: Potensielle interessekonflikter, habilitetsspørsmål og ikke minst resultater fra andre styreverv må avklares. Kandidaten vurderes også opp mot eksisterende styresammensetning.