[av_three_fourth first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Oppdragsgivere – råd og tips


Kompetanse og erfaring er avgjørende i rekrutteringsarbeidet.

PU utfører oppdrag for virksomheter  der vi har erfaring og innsikt, eller der erfaring og innsikt er overførbart til andre bransjer.

Én rådgiver følger hele prosessen
Rådgiveren du møter innledningsvis vil være ansvarlig for utvelgelsesprosessen, herunder  research, intervjuer, tester og referansesjekk. I noen tilfeller vil ansvarlig rådgiver involvere andre rådgivere i deler av arbeidet, særlig dersom det er relevant av hensyn til nettverkskompetanse. Ansvarlig rådgiver er alltid ansvarlig for den operative gjennomføringen.

Normer og verdier
En rekrutteringspartner blir oppdragsgiverens ambassadør og forlengede arm for å tiltrekke de beste kandidatene til en virksomhet. PU vil alltid representere oppdragsgivere på en profesjonell måte

Tidsforløpet for rekrutterings- eller søkeprosessen?
Tidsforløpet vil variere etter type stilling, selskap og valgt prosess. Et søkeoppdrag/lederutvelgelse estimeres til 8-10 uker. Annonserte prosesser avsluttes normalt 14 dager etter søknadsfrist.

Konfidensialitet og integritet?
Personlige opplysninger håndteres konfidensielt og oppbevares i tråd med gjeldende lovgivning. PU har meldeplikt til Datatilsynet. Vi utfører aldri søk etter kandidater hos eksisterende oppdragsgivere.
[/av_textblock]
[/av_three_fourth]

[av_one_fourth]

[av_promobox button=’no’ label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Kontakt oss
Har du spørsmål relatert til en ansettelsesprosess? Ta kontakt med oss på tlf +47 91 90 40 40, post@pu.no eller fyll ut kontaktskjema.
[/av_promobox]

[/av_one_fourth]