Jobbsøkere – råd og tips

Krav til søknaden

 • Skal først og fremst fange arbeidsgivers oppmerksomhet.
 • Skal være en tydelig bekreftelse på at du har lest og forstått stillingsbeskrivelsen.
 • Skal argumentere godt for at du er rett mann/kvinne til jobben.
 • Må ikke bære preg av å være en masseprodusert søknad – skreddersøm!
 • Bør være kort og være en presentasjon av deg og dine motiver for å søke
 • Bruk korte setninger, det gjør den lettere å lese.
 • Den må gå klart frem at du er motivert og kvalifisert for stillingen du søker.
 • Ring gjerne på forhånd og still spørsmål om stillingen, spør særskilt om hva som vektlegges ved utvelgelsen. Bruk denne informasjonen i søknaden.
 • Få andre til å lese over søknaden før du sender den.
 • Skriv ikke mer om deg selv enn det du tror arbeidsgiver i første omgang er interessert i å vite.
 • Søknaden, kvalifikasjoner og din motivasjon skal skaffe deg et intervju.
  Det du har å si utover dette kan du formidle i jobbintervjuet.

Skaff deg oversikt over bransjen

 • Sett deg godt inn i bransjen slik at du viser forståelse og innsikt i hva bedriften gjør.
 • Bruk eget nettverk, internett og nyhetsmedier som informasjonskilder.
 • Hvilke kunder har bedriften og hva er viktig for disse?
 • Hvordan ser bransjen ut for øyeblikket, er den preget av høy konkurranse, endrede rammevilkår?
 • Hva gjør konkurrentene, hva er deres markedsposisjon?
 • Er bedriften markedsleder eller utfordrer i bransjen?
 • Få oversikt over økonomiske nøkkeltall for virksomheten og de viktigste aktørene i bransjen.
 • Har du idéer om markedsstrategier eller fremtidsutsikter for bransjen eller produktene?

Registrer din CV.