Om PU

Vi er et Executive search selskap som hjelper noen av Norges mest ambisiøse selskaper med å finne, attrahere, og vurdere en av deres viktigste ressurser; mennesker. 

Gjennom våre kontorer i Oslo og Tønsberg samarbeider vi med våre klienter som ett team med en felles ambisjon om å levere eksepsjonelle talenter og ledere. Vi kompletterer våre skreddersydde prosesser, integrerte kompetanse med et levende nettverk for å levere bedre, raskere og mer varige resultater.

 

Vår portefølje av tjenester, samt vår dype bransje- og funksjonelle ekspertise, hjelper vi deg med å finne og evaluere talenter og ledere som gjør en reell forskjell i din organisasjon. Vi bidrar med innsikt for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger, slik at du kan bygge en organisasjon som overgår forventninger, inspirerer ansatte og vokser i tråd med etablert strategi.

Av tallene

1985

Vi startet med et opprørsk tankesett og et oppdrag for å omdefinere rekruttering og utvelgelse ved å fokusere på data, fakta og resultater, kombinert med enestående innsikt i personlighetsvitenskap.

98,3 %

Fullføringsgrad

82 dager

Gjennomføringstid

Hva vi tror på

Vårt oppdrag er å hjelpe klienter med å redusere risikoen forbundet med personvurderinger og dermed levere bedre og mer varige resultater. 

Gjennom individuell atferd lever vi våre kjerneverdier, og de tjener som grunnlag for hvordan vi handler og tar beslutninger. Vi gjør det gjennom:

Nysgjerrighet

Vi søker kontinuerlig etter ny og meningsfull kunnskap og innsikt, både profesjonell og mellommenneskelig

Integritet

Vi har faste, upåvirkede holdninger i møte med omgivelsene. Vi prøver å være konsekvente i det vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og det vi er moralsk forpliktet til.

Grundighet

Vi har en konsistent, strukturert og nøyaktig tilnærming i alt vi gjør, i tråd med selskapets etablerte konsepter, rammer og retningslinjer.

Samhandling

Vi bruker samhandling for positiv utvikling av forholdet mellom våre klienter og kandidater.