Om PU

Ikke overlat suksess til tilfeldigheter - vi hjelper deg å redusere usikkerhet ved personvurderinger

Gjennom våre kontorer i Oslo og Tønsberg samarbeider vi med våre klienter som ett team med en felles ambisjon om å levere eksepsjonelle talenter og ledere. Vi kompletterer våre skreddersydde prosesser, integrerte kompetanse med et levende nettverk for å levere bedre, raskere og mer varige resultater.

 

Vår portefølje av tjenester, samt vår dype bransje- og funksjonelle ekspertise, hjelper vi deg med å finne og evaluere talenter og ledere som gjør en reell forskjell i din organisasjon. Vi bidrar med innsikt for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger, slik at du kan bygge en organisasjon som overgår forventninger, inspirerer ansatte og vokser i tråd med etablert strategi.

Vår tilnærming

Det er mange faktorer som skal hensyntas ved ansettelse av ny leder for en organisasjon. Interessekonflikter i styret og ledelsen er ofte grobunn for en skjev start. Med oss vil dere få en upartisk mekler, tilpasset alle interessenters behov med fokus på å oppnå enighet om målet. Ved å tilby en fokusert, effektiv og kommunikativ prosess, hjelper vi dere med å holde alle relevante parter informert og engasjert, samtidig som vi sikrer at hver kandidat får en fullstendig og rettferdig vurdering. Sluttresultatet er en endelig beslutning tatt med tillit og støtte fra interne og eksterne interessenter.

Hva vi tror på

Vårt oppdrag er å hjelpe klienter med å redusere risikoen forbundet med personvurderinger og dermed levere bedre og mer varige resultater.  Gjennom individuell atferd lever vi våre kjerneverdier, og de tjener som grunnlag for hvordan vi handler og tar beslutninger. Vi gjør det gjennom:

Nysgjerrighet

Vi søker kontinuerlig etter ny og meningsfull kunnskap og innsikt, både profesjonelt og mellommenneskelig

Integritet

Vi har faste, upåvirkede holdninger i møte med omgivelsene. Vi prøver å være konsekvente i det vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og det vi er moralsk forpliktet til.

Grundighet

Vi har en konsistent, strukturert og nøyaktig tilnærming i alt vi gjør, i tråd med selskapets etablerte konsepter, rammer og retningslinjer.

Samhandling

Vi bruker samhandling for positiv utvikling av forholdet mellom våre klienter og kandidater.

Bli bedre kjent med oss

Bendik Myhre
Daglig Leder

e-post: btm@pu.no

mob: +47 922 63 185

Terje Olai Norum
Partner

e-post: ton@pu.no
mob: +47 909 14 599

Vegard Berg
Seniorrådgiver

e-post: vb@pu.no

mob: +47 994 42 155

Trond Olsen
Seniorrådgiver

e-post: tmo@pu.no
mob: +47 907 62 253

Deg?
Seniorrådgiver

e-post: post@pu.no

mob: +47 91 90 40 40

Hanne Wiik
Koordinator

e-post: hw@pu.no

mob: +47 480 54 471

Bjørn Myhre
GRünder og Styremedlem

e-post: bm@pu.no

mob: +47 908 54 164

Thomas Holst
STyreleder