Rekruttering og utvelgelse av
ledere og spesialister

Vi hjelper noen av Norges mest ambisiøse selskaper med å finne, attrahere, og vurdere en av deres viktigste ressurser; mennesker.

30
Dager gjennomføringstid
20 %
Fullføringsgrad
20 %
Retention rate

Våre tjenester

Vi har siden 1985 kontinuerlig utviklet rekrutterings- og utvelgelsesmetoder med solid basis i organisasjonspsykologi

Personal Utvelgelse er et ledende miljø innen rekruttering og utvelgelse på leder- og spesialistnivå. Selskapet ble etablert i 1985 og har i dag kontorer i Tønsberg og Oslo. Samtlige av våre konsulenter har høyere utdannelse og bred erfaring, både fra det private næringsliv, offentlige virksomheter og ikke-statlige organisasjoner (NGO).