Rekruttering og utvelgelse
av ledere og spesialister

Ikke overlat suksess til tilfeldigheter – vi hjelper deg
å redusere usikkerhet ved personvurderinger. 

Vi hjelper noen av Norges mest ambisiøse selskaper med å finne, attrahere, og vurdere en av deres viktigste ressurser; mennesker.

30
Dager gjennomføringstid
20 %
Fullføringsgrad
20 %
Retention rate

Hvordan vi kan bistå

Executive Search

Når stillingen er sentral og av kritisk betydning for virksomheten. Flere faktorer spiller imidlertid en rolle i slike prosesser og blir følgelig hensyntatt.

Annonsert rekruttering

Digitale medier når stadig flere kandidater i relevante målgrupper og kan være en preferert metode. Ved ønske om å profilere bedriften kan annonsering også ha positive effekter.

Sluttvurdering

Når du ønsker kvalitetssikre dine finalekandidater gjennom en uavhengig, fagmessig og objektiv vurdering.

Om PU

PU er et ledende miljø innen rekruttering og utvelgelse på leder- og spesialistnivå. Selskapet ble etablert i 1985 og bistår i dag internasjonale konsern, nasjonale virksomheter, bedrifter på lokalt plan og offentlig sektor. 

Terje Olai Norum

Partner

Bendik Myhre

Daglig Leder

Trond Mangård Olsen

Seniorrådgiver